• language
  • language
  • language
  • language
  • language

szállásfoglalás a

legjobb áron!

Online foglalás
Időjárás
8 °C

6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.

Telefon | Fax: +36-62-566-466 | +36-62-566-468

árkalkuláció&online foglalás

Impresszum

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft.


1.BEVEZETÉS
A Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft. (székhely: 6726 Szeged, Torontál tér.1., cégjegyzékszám: 06-09-011579, adószám: 14042630-2-06; a továbbiakban: „Ligetfürdő Kft.”, „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed egyrészt a Szolgáltatónak a www.napfenyfurdoaquapolis.com, www.hotelpalota.hu illetve www.hotelforrasszeged.hu címen megtalálható online portáljain, másrészt a Ligetfürdő Kft. által tulajdonolt és üzemeltetett HUNGUEST Hotel Forrás és HUNGUEST Hotel Palota szállodákban történő szállodai szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére. 

A napfenyfurdoaquapolis.com címen megtalálható online portállal (a továbbiakban: „Honlap”), valamint a szállodai szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a www.napfenyfurdoaquapolis.com, www.hotelpalota.hu és www.hotelforrasszeged.hu címen.
A Ligetfürdő Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. A tájékoztató módosításai a Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Ligetfürdő Kft. - bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában - a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Ligetfürdő Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Ligetfürdő Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Ligetfürdő Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban „Avtv.” vagy „Adatvédelmi Törvény”);

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.


Megéri itt foglalni!
Legjobb ár garancia
Azonnali visszaigazolás
Aktuális ajánlatok
Nincs foglalási díj